Skip to content

Welkom bij 2GO VZW.

Drempelverlagend
werken met en voor 'kanszoekende' jongeren

2GO heeft als doel de drempel te verlagen voor ‘kanszoekende’ jongvolwassenen voor een betere en snellere integratie in de maatschappij. Tot het bereik van hun volledige autonomie alsook hun persoonlijk en professioneel welzijn.

Werking van de VZW

​De VZW wil jongeren tussen 16 en 25 jaar die middelen aanreiken die hen gaan helpen om die laatste stap(pen) te zetten om op hun eigen benen te kunnen staan. Dit gebeurt door zeer concreet samen te werken met deze beloftevolle jongeren; om gezamenlijk hun specifieke behoeften in kaart te brengen en in te vullen.
Miscellaneous 21 final

Buddy systeem

Elke jongere (2GO-er) krijgt een persoonlijke coach (2GO-buddy) die hem/haar zal bijstaan en wegwijs zal maken in onze soms zeer complexe samenleving. Ook kan de 2GO-er een praktische rijopleiding volgen om zo zijn/haar rijbewijs te halen; paspoort tot meer autonomie en arbeidskansen.

Vrijwilliger worden

2GO is op zoek naar vrijwilligers die hun ervaring, enthousiasme, vrije tijd en vaardigheden willen inzetten om onze “kanszoekende” jongeren hun persoonlijke doelen te laten bereiken.

In een organisatie als 2GO is er plaats voor talloze soorten vrijwilligers met uiteenlopende talenten.